สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าว

 

 

 ต.ค.2  ต.ค.3

 

 ต.ค.  ต.ค.1   ก.ย.4

 

 ก.ย.1   ก.ย.2  ก.ย.3

 

 ส.ค.1    ส.ค.2   ส.ค.3

 

 

ส.ค.4  ก.ค.4  ก.ค.3

 

 

ก.ค.2  ก.ค.1  มิ.ย.4

 

 

มิ.ย.3  มิ.ย.2  มิ.ย.1

 

 

พ.ค.4  พ.ค.3  พ.ค.2

 

 

พ.ค.1  เม.ย.4  เม.ย.3

 

 

เม.ย.2   เม.ย.1

ข่าว

   49210683 232165454365289 7847154976370458624 n      49348765 232165447698623 3853880395288281088 n      49422681 232165434365291 3247975829694578688 n

 

   48427991 232165511031950 6385781603603316736 n     49569715 236009413980893 6335211206961266688 n     49461736 232791177636050 614016229807489024 n

 

    49450515 236509840597517 889217221371363328 n    49192751 236009483980886 9161577245695803392 n    49178394 236509800597521 6022339787388616704 n

 

    49147970 236009537314214 2806002052595974144 n   49033001 232790790969422 6625289059000385536 n   48981153 231451684436666 2755353594923319296 n

 

    48962029 231105497804618 6796012720526196736 n   48921756 231451617770006 7778624349346463744 n   48919638 231451577770010 639030226713575424 n

 

    48428129 230299061218595 7211853889371373568 n   48425799 227897951458706 8128160062184095744 n   48414561 227373154844519 7705499494590185472 n

ข่าว

news1

1 (38)  21 ก.ย.59 นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์
  มอบให้นายฐิตินัย เสนาสุ นวส.ปฏิบัติ นายทวีศิลป์ 
  ศรีสุรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ต้อนรับคณะติดตามผล

  การดำเนินงาน ศดปช.บ้านบก ตำบลหนองค้า
 อ่านต่อ

1 (9)

  14 ก.ย.59 นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์
  มอบให้เจ้าหน้าที่ ให้บริการเกษตรกรในเขตอำเภอพยุห์ 
  ที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 
 อ่านต่อ 

1 (2)

  12 ก.ย. 59 นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์
   และคณะ ให้บริการเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
   ทะเบียนเกษตรกร
 ปี 59/60   อ่านต่อ


1 (3)

  9 ก.ย.59 นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์
  นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมหารือแนวทาง
  ในการเข้าร่วม
สนับสนุนต้นทุนการผลิตฯของเกษตรกรทำนา  
   
อ่านต่อ

1 (15)

  นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้ 
  นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและ
  ร่วมกิจกรรมตรวจประเมินแปลง โครงการเพิ่มประสิทธิภ่าพ

  การผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559   
อ่านต่อ 

1 (6)  นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์ และเจ้าหน้าที่
  รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60
  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์
 
อ่านต่อที่นี่ 


1 (13)  นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้
  นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ ตรวจแปลงนาเกษตรกรและ
  แนะนำวิธีการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  อ่านต่อที่นี่

 

1 (2)  วันที่ กันยายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ 
  รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60

  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  
อ่านต่อที่นี่

                                                   
                                                                               อ่านข่าวย้อนหลัง 

 

news

leter

 

 นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอพยุห์ แจ้งเตือน!!!
 การระบาดของ "โรคไหม้ข้าว"  อ่านต่อ

 

 

 

740  นายฐิตินัย เสนาสุ นวส.ปฏิบัติการ นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นวส.
  ปฏิบัติการ
 ตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกรให้คำแนะนำการ

  ป้องกันโรคข้าว ณ เขตพื้นที่อำเภอพยุห์ อ่านต่อ

 

 733

  นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้
  นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลง
  ยางพาราเกษตรกรที่ยืนต้นตาย เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
  และหาวิธีการแก้ไข ในวันที่ 13 ส.ค.58
  ณ บ้านอะลาง ต.ตำแย อ่านต่อที่นี่


                                                                                     อ่านข่าวย้อนหลัง

ข่าว

1   2   3

 4   5   6

7   8   9

10   11   12

13   14   15

 

 

111

154-Tn

ninesixty logo

Video

 

 

ศพก62 ๑๙๐๔๐๑ 0599