สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

KM (การจัดการองค์ความรู้)

KM (การจัดการองค์ความรู้)

1. การทำดอกไม้จากไหมพรม        คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

2. การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

3. ไตรโคเดอร์มา     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

4. ทำปุ๋ยหมัก    คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

เอกสารวิชาการ

1. โรคข้าว     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

2. การกำจัดวัชพืช     คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

3. การกำจัดแมลง      คลิกเพื่ออ่านเนื้อหา

111

154-Tn

ninesixty logo

Video

 

 

ศพก62 ๑๙๐๔๐๑ 0599