สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ระบบส่งเสริมการเกษตร แบบมีส่วนร่วม (T&V System)

รูปภาพ1

 

สามารถดาวน์โหลด คู่มือได้ ที่นี่

111

154-Tn

ninesixty logo

Video

 

 

ศพก62 ๑๙๐๔๐๑ 0599