หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 กรมชลประทาน

         กรมส่งเสริมการเกษตร                         กรมการข้าว

         กรมปศุสัตว์                                         กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         กรมประมง                                          กรมพัฒนาที่ดิน

         กรมวิชาการเกษตร   

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดน่าน
 จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 จังหวัดลำปาง  จังหวัดลำพูน  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี

 

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

 

ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี

 

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา

 

สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

กันทรลักษ์ ขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ
อุทุมพรพิสัย ขุนหาญ กันทรารมย์
ราษีไศล ปรางค์กู่ ศรีรัตนะ
ภูสิงห์ วังหิน ไพรบึง
น้ำเกลี้ยง ห้วยทับทัน โนนคูณ
ยางชุมน้อย เบญจลักษ์ พยุห์
โพธิ์ศรีสุวรรณ ศิลาลาด เมืองจันทร์
บึงบูรพ์