การแช่ข้าวก่อนหว่าน

 

การแช่ข้าวก่อนหว่านนั้นสามารถที่จะเติมสารต่าง ๆ ลงไปร่วมขณะแช่ข้าวได้ เพื่อป้องกันโรคเชื้อราต่าง ๆ ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว อันเป็นสาเหตุของโรคที่ส่งผลกระทบต่อต้นข้าว และส่วนใหญ่สารเคมีที่พี่น้องเกษตรกรรู้จัก และใช้กันก็คือจำพวกสารเคมีกลุ่มป้องกันเชื้อราต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น …แต่วันนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถผลิตตัวช่วยในการควบคุมเชื้อราในแปลงนาได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง นั่นก็คือการใช้เชื้อรากลุ่มที่ควบคลุมเชื้อรา ชื่อว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าราเขียว นำมาใช้ร่วมกับการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปในแปลงก็จะมีเชื้อราเขียวห่อหุ้ม ทำให้เชื้อราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง และโรคที่เกิดจากเชื้อราอีกมากมาย มาทำอันตรายข้าวไม่ได้ ต้นข้าวก็เจริญเติบโตงอกงามนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *