ตรวจสอบพื้นที่จริงแปลงเกษตรกรพร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่

นางชุลีพร บุญกว้าง เกษตรอำเภอภูสิงห์รักษาการ
ในตำแหน่งเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงานตรวจสอบระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่จริงแปลงเกษตรกรพร้อมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่ แนะนำหลักเกณฑ์เงื่อนไข คุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 63 และประโยชน์ของทะเบียนข้อมูลด้านการเกษตร ณ บ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *