ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichodermaspp.)

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระแซง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์

ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichodermaspp.)
เชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichodermaspp.) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิต เพื่อใช้เองโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์และใช้ข้าวสารเจ้า เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อวิธีการผลิต ขยายไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นาน
วัสดุอุปกรณ์
1. ข้าวสารเจ้า
2. น้ำสะอาด
3. หม้อหุงข้าว
4. ทัพพี
5. ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว
6. ยางรัด
7. เข็มหมุด หรือเข็มเย็บผ้า
8. หัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า

ขั้นตอนวิธีการผลิต
1.นำข้าวสารเจ้า หุงให้กึ่งสุดกึ่งดิบ
2. ตักข้าวใส่ถุงขณะที่ยังร้อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้ออื่น
3. ใส่ถุงละประมาณ 250 กรัม เพื่อให้เชื้อเจริญเต็มถุงเร็ว
4. รีดอากาศออกจากถุงแล้ว พับปากถุงไว้รอให้ข้าวอุ่นหรือเกือบเย็น
5. เทหัวเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าใส่ลงในถุงพลาสติกโดยเหยาะใส่เพียงเล็กน้อย
6. รัดปากถุงให้แน่น โดยให้มีพื้นที่ในถุงมากที่สุด
7. ใช้เข็มหมุดเจาะใกล้กับบริเวณ ใต้ยางรัดปากถุง 10 –15 รู เพื่อให้ อากาศเข้าได้เล็กน้อย
8. นำไปบ่มเชื้อ โดยวางไว้ในที่ร่ม มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท อุณหภูมิ 27 –30 องศาเซลเซียสทิ้งไว้ 2 คืน คลุกเคล้าเบาๆ อีกครั้ง เพื่อให้เชื้อ เจริญทั่วถุงแล้ววางไว้เหมือนเดิม
9. ทิ้งไว้ 5-7 วัน เชื้อจะเจริญเต็มถุง มีสีเขียวสด พร้อมที่จะนำไปใช้
ข้อแนะนำ
ควรทำการผลิตในที่ไม่มีลมพัดแรงเพื่อลดการปนเปื้อน และควรเพิ่มแสงสว่างในช่วงกลางคืน เพื่อกระตุ้นการสร้างสปอร์ของเชื้อให้เจริญได้เร็วขึ้น
การเก็บรักษา
เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าที่เจริญเต็มที่แล้ว ถ้ายังไม่ได้นำไปใช้ควรเก็บรักษา ไว้ในที่เย็น เช่น ตู้เย็น อุณหภูมิ 10 –12 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 15-20 วัน หลังจากนั้น เชื้อจะเริ่มแก่หรือเสื่อมคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *